Remember: Farming19.com upload and share all new fs19 mods on a daily basis, please visit us a couple times per day to get them for FREE!

ZD BELA V1.0.0.0

EN:
12 irregular fields, meadows, forestry
enough space for different objects
1 village, 1 small town
land to buy
train
author: Faraon

CZ (Original):
ZD Bělá v1.0
12 nepravidelných polí, louky, lesnictví
dost prostoru pro různé objekty
1 vesnice, 1 městečko
pozemky na koupení
vlak
autor: Faraon

Download (file size = 193 MB)

What's your opinion about this fs19 mods?